Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych

Ostatnio dodane

Dokumenty

Dokumenty

Konferencje

Ojcowie Kosciola

BibliografiaStrona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
Konferencja ks. Witolda Morozowicza
Św. Józef wzorem miłości oblubieńczej

Konferencja wygłoszona podczas Pielgrzymki stanu dziewic do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa, Kalisz, 14 kwietnia 2024 r.
Konferencja o. Jana Pawła Strumiłowskiego OCist
SŁUŻBA KOMUNII

Konferencja wygłoszona podczas Spotkania Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych asystentów stanu dziewic i stanu wdów, Kielce, 6–7 lutego 2024 r.Konferencja kard. Grzegorza Rysia
Służba komunii w Kościele

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum dla stanu dziewic "SŁUŻBA KOMUNII – współodpowiedzialność dziewic konsekrowanych", Łódź, 15-16 września 2023 r.
Konferencja bp Arkadiusza Okroja
Służba komunii według Instrukcji Ecclesiae Sponsae Imago

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum dla stanu dziewic "SŁUŻBA KOMUNII – współodpowiedzialność dziewic konsekrowanych", Łódź, 15-16 września 2023 r.
Konferencja s. Anny Pudełko AP
Służba komunii w życiu codziennym

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum dla stanu dziewic "SŁUŻBA KOMUNII – współodpowiedzialność dziewic konsekrowanych", Łódź, 15-16 września 2023 r.
Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Dziewictwo jako dar i zadanie dla dziewicy konsekrowanej.

"Analecta Cracoviensia", czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 55 (2023)
dr Jadwiga Zięba, ordo virginum
Walka duchowa Ordo virginum na podstawie Modlitwy konsekracyjnej.

Rozdział książki Konsekracja i świat (2023),
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Cyfrowa.
Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Ekumenizm duchowy dziewicy konsekrowanej wobec podziałów chrześcijan.

"Częstochowskie Studia Teologiczne", tom 50 (2023)
Ks. dr hab. Adam Kubiś
Jezus Oblubieniec. Metafora małżeńska w Ewangelii Janowej.

Do nabycia w formie papierowej na stronie Wydawnictwa "Bonus Liber", Rzeszów (2023)
Konferencja o. bp. Jacka Kicińskiego CMF
Eklezjalny wymiar konsekracji indywidualnych form życia konsekrowanego

Warsztaty dla księży asystentów diecezjalnych, Kielce, 14-15.II.2023 r.
Artykuł ks. dr hab. Jerzego Adamczyka
Formacja dziewic konsekrowanych. Aspekt kanoniczny.

Łódzkie Studia Teologiczne, tom 31/3 (2022)
Konferencja o. Jana Pawła Strumiłowskiego OCist
Wierzę w Kościół Chrystusowy

Konferencja wygłoszona podczas XVII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, 3.XII.2022 r.
Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Rozeznawanie dziewicy konsekrowanej w kierownictwie duchowym

"Analecta Cracoviensia", czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 53 (2021)
Konferencja o. bp. Jacka Kicińskiego CMF
Konsekracja osoby

Warsztaty dla księży referentów diecezjalnych, Skorzeszyce, 11-12.III.2022 r.
Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Maryja - matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej

"Częstochowskie Studia Teologiczne", tom 48 (2021)
Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Propozycja formacji teologicznej

"Analecta Cracoviensia", czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 52 (2020)
Konferencja ks. Adama Wilczyńskiego, Kielce
Dziewictwo w Tradycji Kościoła

Warsztaty formacyjne dla księży posługujących Indywidualnym Formom Życia Konsekrowanego w diecezjach,
13.III.2021 r. (online)Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Pustelnicy jako przedstawiciele indywidualnej formy życia konsekrowanego

"Analecta Cracoviensia", czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 50 (2018)
Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej

"Annales Canonici", rocznik prawniczy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 14, Nr 2 (2018)Homilia ks. dr. Arkadiusza Okroja, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK
Wola Ojca

Homilia na rozpoczęcie Sympozjum "RADY EWANGELICZNE NA DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI W DZIEWICTWIE KONSEKROWANYM", Pelplin, 13.X.2018 r.
Konferencja ks. dr. Adama Kałduńskiego
Realizacja rad ewangelicznych w ordo virginum w aspekcie kanonicznym

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum "RADY EWANGELICZNE NA DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI W DZIEWICTWIE KONSEKROWANYM", Pelplin, 13.X.2018 r.
Konferencja ks. prof. dr. hab. Wojciecha Pikora
Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum "RADY EWANGELICZNE NA DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI W DZIEWICTWIE KONSEKROWANYM", Pelplin, 13.X.2018 r.
Konferencja ks. dr. Wojciecha Niemczewskiego
Maryja jako wzór życia konsekrowanego
nagranie konferencji

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum "RADY EWANGELICZNE NA DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI W DZIEWICTWIE KONSEKROWANYM", Pelplin, 13.X.2018 r.
Prezentacja JE o. bp. Jacka Kicińskiego CMF,
Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.
FORMACJA POCZĄTKOWA I STAŁA W DZIEWICTWIE I WDOWIEŃSTWIE KONSEKROWANYM

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Wrocław, 20-21.IV.2018 r.Konferencja JE o. bp. Jacka Kicińskiego CMF,
Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.
NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM BY GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ

Konferencja wygłoszona podczas XII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, 2.XII.2017 r.Konferencja dr Doroty Wawrowskiej OV (WT UMK, Toruń).
Wybrane aspekty charyzmatu dziewictwa konsekrowanego
w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna

Konferencja wygłoszona podczas Sympozjum "NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM - Realizacja charyzmatu dziewictwa i wdowieństwa w kontekście programu duszpasterskiego 2017/2018", Wrocław, 30.IX.2017 r.Konferencja ks. dr. hab. Bogusława Miguta, prof. KUL.
IDŹCIE i GŁOŚCIE

Konferencja wygłoszona podczas XI Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, 3.XII.2016 r.Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej

"Analecta Cracoviensia", czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 48 (2016)Referat ks. prof. dr. hab. Piotra Szczura (KUL)
"POCZĄTKI ŻYCIA PUSTELNICZEGO W KOŚCIELE"

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Siedlce, 12.III.2016 r.Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KONTEKŚCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

"Częstochowskie Studia Teologiczne", nr XLIII (2015), s. 117-145Konferencja ks. bp Marka Solarczyka, biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.
MOJA MISJA W ŚWIECIE: BYĆ OBLICZEM MIŁOSIERNEGO OJCA

Konferencja wygłoszona podczas X Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, 5.XII.2015 r.Konferencja o. Leonello Leidi CP
(Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rzym)
TOŻSAMOŚĆ INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE

Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA
Częstochowa, 5-7.VI.2015 r.Konferencja ks. prof. Marka Chmielewskiego
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
MARYJA WZOREM KONSEKROWANEGO DZIEWICTWA I WDOWIEŃSTWA W KOŚCIELE

Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA"
Częstochowa, 5-7.VI.2015 r.Konferencja o. dr Marka Kotyńskiego CSsR
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
MISJA INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE - PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA"
Częstochowa, 5-7.VI.2015 r.Referat ks. Stanisława Szczepańca (diec. krakowska)
OD KONSEKRACJI CHRZCIELNEJ DO STANU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Siedlce, 14.III.2015 r.Referat ks. Tomasza Rusieckiego (diec. kielecka)
SPECYFIKA CHARYZMATU INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Siedlce, 14.III.2015 r.Konferencja ks. Tomasza Rusieckiego (Kielce), członka Podkomisji KEP ds IFŻK.
"KONSEKROWANI - ŻYWE IKONY BOGA"

Konferencja wygłoszona podczas IX Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 6.XII.2014 r.Referat ks. Tomasza Rusieckiego (diec. kielecka)
CHRZEST A KONSEKRACJA DZIEWIC W KONTEKŚCIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Skorzeszyce, 8.III.2014 r.Referat ks. Mariana Królikowskiego (diec. kielecka)
OBECNOŚĆ INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W EWANGELIZACJI

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Skorzeszyce, 8.III.2014 r.Referat ks. Dariusza Gącika (diec. kielecka)
OGÓLNE NORMY FORMALNO–PRAWNE DOTYCZĄCE STANU DZIEWIC
NA PODSTAWIE KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO I OBRZĘDU KONSEKRACJI DZIEWIC
I ICH WPŁYW NA PRAWODAWSTWO DIECEZJALNE W TEJ MATERII

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Skorzeszyce, 9.III.2014 r.Istota i skutki konsekracji w "stanie dziewic"
Artykuł Anny Kulbackiej OV

"Życie Konsekrowane" 5(91)2011 str. 34-44Kazanie ks. bp. Kazimierza Gurdy
tekst homilii

Kazanie na III Niedzielę Zwykłą, wygłoszone w kościele
św. Krzyża w Warszawie, 26.I.2014 r.Konferencja ks. bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej.
WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Konferencja wygłoszona podczas VIII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 7.XII.2013 r.Homilia ks. bp. Kazimierza Gurdy
tekst homilii

Homilia wygłoszona na Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
podczas VIII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 7.XII.2013 r.Homilia ks. Tomasza Rusieckiego
PAN BÓG BARDZO LUBI ZNAKI

Homilia we Mszy św. na rozpoczęcie Sympozjum poświęconego indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołane aby być znakiem" - Skorzeszyce, sobota, 5.X.2013 r. (XXVI Tydzień zwykły, I).Konferencja ks. Jacka Nawrota
PRZEŻYWANIE ŚWIĘTOŚCI EWANGELICZNEJ PRZEZ DZIEWICE I WDOWY KONSEKROWANE

Konferencja wygłoszona na Sympozjum poświęconym indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołane aby być znakiem" - Skorzeszyce, 5.X.2013 r.Konferencja ks. Jacka Sochy
INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO
- REALIZACJA CHARYZMATU WE WSPÓLNOCIE DIECEZJALNEJ

Konferencja wygłoszona na Sympozjum poświęconym indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołane aby być znakiem" - Skorzeszyce, 5.X.2013 r.Konferencja ks. Jerzego Gołębiewskiego
IMPLIKACJE DO FORMACJI DZIEWIC KONSEKROWANYCH
WYPŁYWAJĄCE Z EKLEZJOLOGII I Z RYTUAŁU KONSEKRACJI DZIEWIC

Konferencja wygłoszona na Warsztatach dla księży referentów IFŻK w Skorzeszycach 9.III.2013 r.Pielgrzymka na Jasną Górę 1.XII.2012 r.
Apel Jasnogórski 29.XI.2012 r. (mp3)     (pdf)
konferncja Ks. Stanisława Szczepańca "Być solą ziemi" (pdf)Pielgrzymka na Jasną Górę 1.XII.2012 r. "KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM"
Apel Jasnogórski 2.XII.2011 r. (mp3)     (pdf)
homilia JE ks. bp. Kazimierza Gurdy (mp3)
konferncja ks. Piotra Walkiewicza "DUCHOWOŚĆ KOMUNII" (pdf)

Konferencja wygłoszona na sesji w Przemyślu, a następnie opublikowana w ramach zebranych z niej materiałów:
Pomiędzy oczekiwaniami młodych a wyzwaniami Kościoła. Materiały z sesji instytutów świeckich.
Przemyśl, 23-24 kwietnia 2004 r., red. ks. Piotr Walkiewicz, Przemyśl 2005, s. 21-34.Konferencja ks. Piotra Walkiewicza
DZIEWICTWO PŁODNE - IDEAŁ KONSEKRACJI OSOBY

Artykuł opublikowany w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości,
red. T. Paszkowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 293-304.Referat ks. dr. Krzysztofa Koneckiego
TOŻSAMOŚĆ STANU DZIEWIC KONSEKROWANYCH

Referat wygłoszony na Sympozjum poświęconym indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Miłować Sercem Chrystusa" - Pelplin, 8.X.2011 r.Referat ks. dr. Jerzego Gołębiewskiego
DZIEWICE KONSEKROWANE A FORMACJA

Tekst roboczy referatu wygłoszonego na spotkaniu Podkomisji KEP ds. IFŻK,
Centrum Promocji oraz diecezjalnych referentów ds. ifżk - Skorzeszyce, 14.V.2011 r.KONSEKRACJA DZIEWIC JAKO RELACJA OBLUBIEŃCZA Z CHRYSTUSEM
Artykuł Doroty Wawrowskiej OV

"Teologia i Człowiek", nr 15 (2010), s. 45-59Pielgrzymka na Jasną Górę 4.XII.2010 r.
Apel Jasnogórski 3.XII.2010 r. (pdf)
konferencja ks. Tomasza Rusieckiego "W komunii z Bogiem" (mp3)MACIERZYŃSTWO MARYI JAKO WZÓR DO NAŚLADOWANIA
DLA DZIEWIC KONSEKROWANYCH
Artykuł Doroty Wawrowskiej OV

"Ateneum Kapłańskie", 155 (2010), z. 2(609), ss.288-299.Odkrywanie tożsamości i posłannictwa dziewicy konsekrowanej
Gietrzwałd, 5.IX.2010 r.
Myśli zebrane przez ks. bp. Jacka JezierskiegoDzień Życia Konsekrowanego
"Warto się poświęcić" ks. Henryk Zieliński

Tekst za "Idziemy" nr 5 z 31.I.2010 r.Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"POWOŁANA, ABY BYĆ MIŁOWANĄ I MIŁOWAĆ" - Pelplin, 17.X.2009 r.
Referat ks. dr hab. Macieja Bały "KOBIECOŚĆ JAKO WEZWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI"Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"POWOŁANA, ABY BYĆ MIŁOWANĄ I MIŁOWAĆ" - Pelplin, 17.X.2009 r.
Referat dr Doroty Dźwig "OBLUBIEŃCZO - KONTEMPLACYJNY WYMIAR BYTU LUDZKIEGO"Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Być znakiem Bożej miłości" - Warszawa, 4.X.2008 r.
HOMILIA KS. BP. KAZIMIERZA GURDY "Świadkowie nieskończonej miłości Boga"

Tekst za "Być znakiem Bożej Miłości" (materiały z sympozjum i nie tylko)
Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2008Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Być znakiem Bożej miłości" - Warszawa, 4.X.2008 r.
Referat ks. dr Piotra Walkiewicza "KONSEKRACJA W ŚWIECIE"Dzień Skupienia OV, Laski 16.III.2008 r.
Konferencje ks. dr Andrzeja SantorskiegoPielgrzymka Stanu Dziewic, Wdów i Pustelników na Jasną Górę 1.XII.2007 r.
STAĆ SIĘ UCZNIEM CHRYSTUSA...
Konferencja ks. Jacka Nawrota, Ojca duchownego Gdańskiego Seminarium DuchownegoRozmowa z ks. dr. Stanisławem Szczepańcem
"O DARZE KONSEKRACJI DZIEWIC I WDÓW"

Tekst za miesięcznikiem "Posłaniec Serca Jezusowego", luty 2006Pielgrzymka na Jasną Górę 2.XII.2006 r.
Konferencje ks. dr. Jerzego Gołębiewskiego:
NIEKTÓRE TEOLOGICZNE PODSTAWY DZIEWICTWA KONSEKROWANEGO
BYĆ ZNAKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE TO ODNALEŹĆ SWOJĄ DUCHOWOŚĆ
ORAZ WIERNIE I RADYKALNIE JĄ REALIZOWAĆ
z Orędzia Jana Pawła II na I światowy Dzień Życia Konsekrowanego 6 stycznia 1997 r.Powołanie i misja dziewic konsekrowanych
KONFERENCJA KS. BP. PIERRE RAFFIN, OP

za Pakietem informacyjnym USACV, część III, st r. 16-25,
ze strony Stowarzyszenia Dziewic Konsekrowanych USA
http://www.consecratedvirgins.orgRekolekcje informacyjne na temat konsekrowanego dziewictwa
przeżywanego w świecie, 14 lipca 1997
KONFERENCJA REKOLEKCYJNA BISKUPA r. L. BURKE

za Pakietem informacyjnym USACV, część II, st r. 29-35,
ze strony Stowarzyszenia Dziewic Konsekrowanych USA
http://www.consecratedvirgins.orgFragment książki Marie-Therese Huguet
MIRIAM A IZRAEL - Misterium Oblubienicy

Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996