Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Powrót do strony głównej

Ostatnio dodane

Dokumenty

Dokumenty

Konferencje

Ojcowie Kosciola

BibliografiaStrona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


MEDYTACJE O LITURGII GODZINKrótkie medytacje o Liturgii Godzin, prowadzone przez ks. dr Stanisława Szczepańca, członka Podkomisji KEP ds. IFŻK w czasie spotkań z kandydatkami przygotowującymi się do konsekracji dziewic oraz paniami należącymi do Ordo Virginum Archidiecezji Krakowskiej.

Część I - Jak rozpocząć?

 1.     Zaproszenie
 2.     Przygotowanie
 3.     Panie otwórz wargi moje
 4.     Boże wejrzyj
 5.     Znak krzyża


Część II - Jak odmawiać hymny?

 1.     Co to jest hymn?
 2.     Hymn Te Deum
 3.     Z historii hymnów
 4.     Reforma Soboru Watykańskiego II
 5.     Hymn wprowadza w liturgię
 6.     Hymn jednoczy
 7.     Hymn prowadzi na głębię
 8.     Hymn porywa pięknem
 9.     Hymn pieśnią uwielbienia


Czekamy na następne nagrania.