Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Konsekracje

Wydarzenia

Zmarle

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻK

ESI


ks. K. Konecki

Centrum Promocji IFŻK zaprasza do lektury:

- Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum.

- Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II,
ks. Krzysztof Konecki

- Król pragnie twego piękna,
konferencje z Sympozjum o stanie dziewic, Katowice, 1-2.10.2021 r.

- Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym,
materiały z Sympozjum poświęconego stanowi dziewic, Pelplin, 13.10.2018 r.

W sprawie zakupu tych książek prosimy kontaktować się z Anna Marią OV - tel.696 305 275 (sms)Zapraszamy:

KONSEKRACJA DZIEWICY

JG

10-14 maja 2023, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ. Kontynuujemy temat modlitwy wewnętrznej, jako fundamentalny środek budowania więzi z Oblubieńcem. Odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
Koszt 480 zł i dowolna ofiara dla rekolekcjonisty.
Zapisy Beata Bodzioch OV tel. 512981125, e-mail: beartaw@op.pl

JG

25-29 czerwca 2023, Lubliniec Kokotek
Zapraszamy dziewice konsekrowane na rekolekcje w ramach formacji stałej Ordo Virginum W KRÓLESTWIE DUSZY LUDZKIEJ, poświęcone w sposób szczególny św. Teresie Benedykcie od Krzyża, patronce miasta Lublińca. Rekolekcje poprowadzi o. Marian Zawada OCD. W programie rekolekcji przewidziano również ciekawe wycieczki. Odbędą się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
Szczegóły i zapisy po Nowym Roku.
zaślubiny

14-16 lipca 2023, Częstochowa
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbędą się w Domu Sióstr Antoninek, a poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
szczegółowe informacje i zapisy w późniejszym terminie

zaślubiny

22-24 lipca 2023, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbędą się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
szczegółowe informacje i zapisy w późniejszym terminie

zaślubiny

25-27 sierpnia 2023, Kanie (koło Warszawy)
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym im. świętego Jana Pawła II, poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
szczegółowe informacje i zapisy w późniejszym terminieOdbyło się:Jasna Góra

Jasna Góra

Jasna Góra

Jasna Góra

1-4 grudnia 2022, Częstochowa
Coroczne rekolekcje stanowe.
- Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych
Żyć konsekracją prowadził abp Adrian Galbas SAC, koadiutor archidiecezji katowickiej. Odbyły się one w Domu Pamięci Stefana Kard. Wyszyńskiego. Wzięło w nich udział 54 panie z 26 diecezji Polski.
- Rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic
Słucham... Patrzę... Idę... prowadził ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Odbyły się one w Domu Sióstr Antoninek. Wzięły w nich udział 22 panie z 18 diecezji.

W czwartek 1 grudnia rozważanie na Apelu Jasnogórkim prowadził abp Adrian Galbas SAC, koadiutor archidiecezji katowickiej.
film Biura Prasowego JasnaGóraNews

Na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasą Górę "Wierzę w Kościół Chrystusowy", która odbyła się w sobotę 3 grudnia dojechało jeszcze 30 pań.
Łączna liczba uczestników pielgrzymki (ponad 250 osób) - dziewic, wdów, pustelników była tak duża, że nie pomieściła wszystkich w kaplicy różańcowej - cieszymy się, że ojcowie paulini udostępni nam salę papieską.
Konferencję "Wierzę w Kościół Chrystusowy" wygłosił o. Jan Paweł Strumiłowski OCist.
Centrum Promocji IFŻK przedstawiło swoją pracę, a później był czas na wymianę doświadczeń.

informacja Biura Prasowego JasnaGóraNews

Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra

Bardo

Bardo

29 lipca - 2 sierpnia 2022, Bardo Śląskie
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic Przypatrzcie się, siostry, powołaniu waszemu (por. 1 Kor 1, 26) odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli w Bardzie Śląskim. Rekolekcje poprowadził ks. Roman Tomaszczuk (diec. świdnicka).
W rekolekcjach uczestniczyło 9 dziewic konsekrowanych, 2 kandydatki i jedna pani rozeznająca powołanie. Panie przyjechały z diecezji zielonogorsko-gorzowskiej (3), świdnickiej (2), bielsko-żywieckiej, drohiczynskiej, toruńskiej, sandomierskiej; archidiecezji częstochowskiej, lubelskiej i poznańskiej.
Panie w niedzielę uczestniczyły we Mszy św. w bardzkim Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, a w poniedziałek nawiedziły Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej - Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej.

     Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo
zaślubiny

22-24 lipca 2022, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini, poprowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach uczestniczyło 11 dziewic konsekrowanych i 21 kandydatek do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji: krakowskiej (11), poznańskiej (4), katowickiej (3), rzeszowskiej (2), ełckiej (2), gdańskiej, legnickiej, radomskiej, świdnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, warmińskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, włocławskiej oraz szczecińsko-kamieńskiej.
konsekracja

8-10 lipca 2022, Harmęże, k. Oświęcimia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR KONSEKRACJI odbyły się w Domu rekolekcyjnym Sióstr Misjonarek Niepokalanej, poprowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach uczestniczyło 8 dziewic konsekrowanych i 13 kandydatek do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji: krakowskiej (8), bielsko-żywieckiej (2),katowickiej (2), koszalińsko-kołobrzeskiej (2) oraz lubelskiej, opolskiej, płockiej, poznańskiej, sandomierskiej, siedleckiej i warszaawsko-praskiej.
JG

24-26 czerwca 2022, Łódź
Dni skupienia dla dziewic konsekrowanych i kandydatek W miłości nie ma lęku (1 J 4,18) odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Ojców Franciszkanów, ul. Krecia 37. w Łodzi. W rekolekcjach wzięły udział 42 panie (29 konsekrowanych i 13 kandydatek): 6 z diecezji warszawskiej, po 2 osoby z diecezji wrocławskiej, katowickiej, łowickiej i elbląskiej, po 1 osobie z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, krakowskiej i sandomierskiej oraz 25 osób z diecezji łódzkiej. Opiekę duchową sprawował o. Grzegorz Radomiak SJ. Konferencje mówiły dziewice konsekrowane, materiały dostępne pod linkami:
konferencja 1 - Czy dziewica konsekrowana może się bać?
konferencja 2 - Miłość, która wyzwala do służby
konferencja 3 - Miłość, która nadaje sens
konferencja 4 - Miłość, która zmienia nasze serceJG

4-8 maja 2022, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Rekolekcje prowadził o. Paweł Baraniecki OCD. Uczestniczyło w nich 35 dziewic konsekrowanych i 4 kandydatki 15 diecezji.25-27 lutego 2022, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje poprowadzili ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI. Temat: "Jak pogłębić oblubieńczą więź z Chrystusem: Eucharystia, adoracja, słowo Boże?".
W rekolekcjach wzięły udział 24 panie: 13 dziewic konsekrowanych z diecezji tarnowskiej, gdańskiej, katowickiej, świdnickiej, krakowskiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej, 4 kandydatki z diecezji warszaawsko-praskiej, warszawskiej, poznańskiej i bielsko-żywieckiej oraz 7 wdów z diecezji ternowskiej, częstochowskiej i katowickiej.