Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKJasna Góra

* * *   2017   * * *

30 listopada - 3 grudnia 2017, Częstochowa
Doroczne rekolekcje stanowe wdów i wdowców konsekrowanych, połączone z XII Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, odbyły się pod hasłem Namaszczeni Duchem Świętym.
Z 29 diecezji Polski w rekolekcjach uczestniczyło ogółem 138 wdów, w tym 44 kandydatki do Ordo Viduarum, oraz dwóch wdowców konsekrowanych. Po raz drugi, na rekolekcje przyjechały dwie wdowy konsekrowane z Białorusi. Miejscem spotkania był Dom Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. 3 Maja 2/4. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, po raz pierwszy rekolekcje odbywały się w dwóch grupach.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów, prowadził prekursor Ordo Viduarum, o. Wiesław Łyko OMI. Temat przewodni to: Charyzmat konsekrowanego wdowieństwa, a podtemat: Nowy kształt człowieczeństwa na wzór Maryi: Matki-Dziewicy-Wdowy. Wdowom konsekrowanym rekolekcje głosił ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa. Rozwijając temat: W szkole Maryi, uczył odkrywać piękno, moc i zaufanie do Słowa Bożego, do którego prowadzi Matka Boża.Ks. dr Wojciech Niemczewski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, poprowadził Apel Jasnogórski przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 30 listopada.

* * *


2 grudnia 2017, Częstochowa
XII Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów, Pustelnic I Pustelników Na Jasną Górę "NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM".

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, w Kaplicy Różańcowej, wspólną modlitwą różańcową. Konferencję "Namaszczeni Duchem Świętym by głosić Dobrą Nowinę" wygłosił JE o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
tekst konferencji
Uczestniczyliśmy w Mszy Świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.
nagranie homilii w Radiu Jasna Góra
Ojciec Biskup spotkał się też z uczestnikami Pielgrzymki, odpowiadał na pytania i pobłogosławił na następny rok.
Po obiedzie miało miejsce spotkanie w grupach stanowych. 

informacja Biura Prasowego Jasnej Góry* * *
wroclaw

wroclaw

30 września 2017, Wrocław
Sympozjum "NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM - Realizacja charyzmatu dziewictwa i wdowieństwa w kontekście programu duszpasterskiego 2017/2018"
Mszę Świętą w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela odprawił dla uczestników sympozjum i homilię wygłosił JE O. Bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Konferencje wygłosili (teksty konferencji zamieścimy wkrótce):
--- Program duszpasterski jako drogowskaz formacyjny w życiu wdów konsekrowanych - ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Wrocław).
--- Wybrane aspekty charyzmatu dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna - dr Dorota Wawrowska OV (WT UMK, Toruń).
Ważnym punktem programu sympozjum było spotkanie w grupach stanowych, dające możliwość podzielenia się doświadczeniami i problemami związanymi z powołaniem do życia konsekrowanego w indywidualnej formie.

W sympozjum wzięło udział 130 osób: kilkunastu księży, 20 dziewic konsekrowanych, 52 wdowy konsekrowane oraz 36 kandydatek i osób zaintersowanych oboma stanami. Najwięcej osób przyjechało z archidiecezji wrocławskiej (24), poznańskiej (10), łódzkiej (9), diecezji opolskiej (8) oraz legnickiej, rzeszowskiej, świdnickiej i szczecińsko-kamieńskiej (po 7 osób). Obecne były też osoby z diecezji: częstochowskiej, elbląskiej, krakowskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej, kieleckiej, łowickiej, pelplińskiej, przemyskiej, warszawskiej, bydgoskiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, gliwickiej, tarnowskiej i toruńskiej.


wroclaw2017 wroclaw2017 wroclaw2017 wroclaw2017

notatka prasowa

galeria zdjęć

* * *   2016   * * *

Jasna Góra

1-4 grudnia 2016, Częstochowa
Rekolekcje dla wdów konsekrowanych i kandydatek prowadził o. Wiesław Łyko OMI pod hasłem "Od «modlić się, aby żyć» do «żyć, aby się modlić» - dynamizm modlitwy w życiu i misji wdowy konsekrowanej".
Odbyły się one w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (ul. 3 Maja 2/4). Uczestniczyły w nich 63 osoby z 21 diecezji. W Pielgrzymce wzięło udział 98 osób z 23 diecezji w tym 30 kandydatek do stanu wdów.

* * *

woźniaków

W dniach 2-4 czerwca 2016 w Kutnie-Woźniakowie
odyły się III Ogólnopolskie Warsztaty formacyjno-rekolekcyjne Ordo Viduarum
WDOWA IKONĄ MIŁOSIERDZIA!
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób z różnych diecezji całego kraju,
w tym zarówno wdowy już konsekrowane jak i kandydatki do tego stanu.
Asystencję duszpasterską zapewnił o. Wiesław Łyko OMI.

W związku z trwającym w Kościele nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia refleksja warsztatowa była skupiona właśnie wokół tego tematu. Złożyły się na nią: część modlitewno - rekolekcyjna, dwie prelekcje tematyczne oraz praca - rozmowy w grupach. Możliwość siostrzanego spotkania w małych grupach w szczególny sposób ceniły sobie uczestniczki spotkania.

Celem spotkania było ukazanie, spektrum wielorakich form obecności i posługi wdów konsekrowanych w różnych obszarach życia Kościoła w naszym kraju, jak również próby dookreślenia nowych perspektyw tej obecności. Kościół w Polsce coraz bardziej ceni sobie dar tej formy życia Bogu poświęconego, która osiąga aktualnie liczbę ponad 260 członkiń, a w Polsce zaczęła się odradzać dokładnie 20 lat temu. Miała wówczas miejsce pierwsza konsekracja wdowy w osobie pani Lidii Chlewy ze Szczecina. Prosimy Ducha Świętego, aby te zastępy polskich wdów stawały się w sposób coraz bardziej czytelny dla Kościoła nad Wisłą motywem nadziei i życia.

czytaj więcej...JG

* * *   2015   * * *

W dniach 3-6 grudnia 2015, w Częstochowie w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej odbyły się rekolekcje dla stanu wdów "Godna zaufania?",
które poprowadził Ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa.
Wzięły w nich udział 2 wdowy z Białorusi, 51 wdów i 1 wdowiec z 20 diecezji Polski.
W Pielgrzymce uczestniczyło 98 osób, w tym 21 kandydatek do stanu wdów.

5 grudnia, podczas X Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, wysłuchaliśmy konferencji "Moja misja w świecie: Być obliczem Miłosiernego Ojca" wygłoszonej przez
JE ks. bp. Marka Solarczyka i uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Spotkanie pielgrzymkowe poprowadził przewodniczący Pdkomisji KEP ds. IFŻK ks. Arkadiusz Okroj.

W Pielgrzymce uczestniczyło też 80 osób należących do stanu dziewic lub przygotowujących się do wstąpienia do tego stanu.

tekst konferencji

Jasna Góra

* * *

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego w dniach 5-7 czerwca 2015 r.
odbyło się w Częstochowie
Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
BYĆ MIŁOŚCIˇ W SERCU KOŚCIOŁA.


szczegółowe informacje
program

* * *   2014   * * *


W dniach 4-7 grudnia 2014 r., w Częstochowie w domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
odbyły się rekolekcje dla STANU WDóW. Rekolekcje prowadzili ks. Piotr Kordula
(diec. szczecińsko-kamieńska) oraz o. Wiesław Łyko OMI. W rekolekcjach i pielgrzymce
wzięło udział 71 wdów i 1 wdowiec konsekrowany, w tym 14 kandydatek do stanu wdów.
Osoby te przyjechały z 17 diecezji Polski.

6 grudnia, podczas IX Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, ks. bp Kazimierz Gurda omówił
Papieski list z okazji Roku Życia Konsekrowanego i zachęcił do przeczytania go.
* * *   2013   * * *

7 grudnia 2013 r. na Jasnej Górze odbyła się VIII Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "WIERZĘ W SYNA BOŻEGO".
Wzięło w niej udział 119 osób: 2 biskupów, 4 księży, 27 dziewic konsekrowanych i 16 kandydatek do stanu dziewic oraz 69 wdów i 1 wdowiec z 27 diecezji Polski i z Białorusi.
Homilię na Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej wygłosił ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
tekst homilii (pdf)
Uczestnicy Pielgrzymki wysłuchali konferencji "Wierzę w Syna Bożego",
którą wygłosił ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.
tekst konferencji (pdf)
Pielgrzymkę poprzedziły rekolekcje, które poprowadził o. Wiesław Łyko OMI.
szczegółowe informacje o pielgrzymce i rekolekcjach wdów
"Wierzyć: być wolnym dla Boga" - opracowanie o. W. Łyko OMI
W czwartkowy wieczór ks. bp Adam Bałabuch poprowadził rozważanie na Apelu Jasnogórskim.
Apel Jasnogórski - rozważanie z 5 grudnia 2013 r. (mp3)* * *

W dniach 4-5 października 2013 r. odbyło się w Skorzeszycach koło Kielc
SYMPOZJUM poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"POWOŁANE ABY BYĆ ZNAKIEM" oraz spotkanie warsztatowe dla asystentów diecezjalnego IFŻK.
Wzięło w nim udział 56 osób: 17 księży, siostra zakonna, 17 dziewic konsekrowanych i 6 kandydatek do stanu dziewic oraz 12 wdów konsekrowanych i 4 kandydatki do stanu wdów.
szczegółowe informacje

Homilę podczas sobotniej Mszy Świętej wygłosił ks. Tomasz Rusiecki
tekst homilii (pdf)                     nagranie homilii (mp3)
Uczestnicy Sympozjum wysłuchali konferencji:
1. Ks. dr Jacek Nawrot (diec. gdańska) "Przeżywanie świętości ewangelicznej przez dziewice i wdowy konsekrowane"
tekst konferencji (pdf)             nagranie konferencji (mp3)
2. Ks. dr Jacek Socha (diec. gdańska) "Indywidualne formy życia konsekrowanego - realizacja charyzmatu we wspólnocie diecezjalnej"
tekst konferencji (pdf)             nagranie konferencji (mp3)


* * *   2012   * * *

W dniach od 29.11 do 2.12 2012 roku odbyła się doroczna Pielgrzymka Stanu Wdów na Jasną Górę pod hasłem "Mocne w wierze". W pielgrzymce wzięło udział ponad 70 wdów konsekrowanych
i przygotowujących się do poświęcenia swego życiu Bogu w tym stanie.
W towarzyszących pielgrzymce rekolekcjach stanowych uczestniczyło 26 osób z różnych diecezji kraju. Rekolekcje prowadził o. Wiesław Łyko OMI przy współudziale o. Rafała Klimasa, bernardyna.
notatka z pielgrzymki
modlitwa różańcowa
Apel Jasnogórski, czwartek, 29.XI.2012, ks. dr Stanisław Szczepaniec         dokument pdf
Konferencja "Być solą ziemi", 1.XII.2012, ks. dr Stanisław Szczepaniec


* * *

W dniach 4-6 października 2012 w Kutnie - Woźniaków
odbyły się II ogólnopolskie warsztaty formacyjno - rekolekcyjne
ORDO VIDUARUM w Polsce "Trudne piękno wiary!".
Rekolekcje prowadzili O. Wiesław Łyko OMI i Ks. Prof. Ireneusz MROCZKOWSKI
notatka i zdjęcia
Trudne piękno wiary!
Dekalog wiary

* * *

Nota w sprawie projektu
Obrzędu Błogosławieństwa Wdów dla diecezji polskich

Ordo Benedictionis Viduarum

13-14 kwietnia 2012, Kielce Skorzeszyce
referat o. Wiesława Łyko OMI

* * *

X rocznica ustanowienia Stanu Wdów Konsekrowanych w Archidiecezji Łódzkiej.

informacja

       

Drogie wdowy!
Wasze życie potrzebne jest dzisiaj Chrystusowi. Przez to, co wrzucicie do skarbony Kościoła, ojczyzny i świata - całkowite prawo do waszego życia - będzie On wsławiony i uwielbiony! Kościół pragnie odpowiedzieć na wasze głębokie zaufanie Opatrzności i uświęcić historię waszego życia, poślubiając was Jezusowi Chrystusowi - Synowi Boga Najwyższego!

Ks. Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek

* * *

Otwarte rekolekcje stanowe dla wdów i wdowców
diecezja szczecińsko-kamieńska
diecezja gdańska
diecezja rzeszowska


* * *   2011   * * *

3 grudnia 2011, Częstochowa Jasna Góra
VI Pielgrzymka indywidualnych form życia konsekrowanego"KOŚCIóŁ NASZYM DOMEM".
Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił J. E. Ks. Bp Kazimierz Gurda.
W spotkaniu, które poprowadził ks. Arkadiusz Okroj, wzięło udział ok. 90 osób.
Konferencję wygłosił ks. Piotr Walkiewicz.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry o Pielgrzymce
ks. Piotr Walkiewicz - Apel Jasnogórski 2.XII.2011r. (mp3)
homilia Ks. Bp. K. Gurdy 3.XII.2011r. (mp3)
Konferencja ks. Piotra Walkiewicza - DUCHOWOŚĆ KOMUNII

W rekolekcjach stanu wdów, które prowadził o. Wiesław Łyko OMI,
wzięło udział 28 wdów, w tym 17 konsekrowanych i 1 wdowiec konsekrowany.* * *   2010   * * *

W dniach 2 - 5.XII.2010r.
w domu SIóSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ, ul. 3 Maja 2/4 w Częstochowie
odbyły się
Rekolekcje Stanu Wdów "W komunii z Bogiem",
zorganizowane przez PODKOMISJĘ KEP DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO.
Rekolekcje poprowadził o. Wiesław Łyko OMI, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

notatka z rekolekcji


Apel Jasnogórski 3.XII.2010r. (pdf)
nagranie w formacie mp3

konferncja Ks. T. Rusieckiego "W komunii z Bogiem" (mp3)      


* * *

W dniach 14-16 października 2010 w Kutnie - Woźniaków
odbyły się I ogólnopolskie warsztaty formacyjno - rekolekcyjne
ORDO VIDUARUM w Polsce "Wdowy: wolne dla Boga w sercu Kościoła".
Rekolekcje prowadził O. Wiesław Łyko OMI
konferencja "Konsekracja życia drogą nie - doskonałości"
notatka i zdjęcia


* * *   2009   * * *

Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników na Jasną Górę 5.XII.2009r.
informacja
tekst konferencji

Rekolekcje Stanu Wdów na Jasnej Górze 3-6.XII.2009r.
prowadził o. Wiesław Łyko OMI
informacja

* * *

Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołana, aby być miłowaną i miłować", Pelplin, 17 października 2009
informacja
notatka ze spotkania Stanu Wdów
tekst konferencji ks. dr hab. Macieja Bały

tekst konferencji dr Doroty Dźwig

Modlitwa za kapłanów
informacja


* * *   2008   * * *

Pielgrzymka Stanu Dziewic, Wdów i Pustelników na Jasną Górę 6.XII.2008r.
informacja

* * *

Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Być znakiem Bożej miłości" - Warszawa, 4.X.2008r.
informacja