Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Konsekracje

Wydarzenia

Zmarle

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻK

logo

ROK JUBILEUSZOWY 2025


Zgodnie z założeniami Dykasterii, w 2025 r odbędą się:

 • OBCHODY JUBILEUSZU WE WŁASNYCH KRAJACH (2 lutego 2025 r.)
 • JUBILEUSZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W RZYMIE (8-12 października 2025 r.)
 • O szczegółach informuje  list  kard. João Braz de Aviz, prefekta Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  1-4 lutego 2024 r., Rzym
  PIELGRZYMI NADZIEI, NA DRODZE POKOJU
  Ogólna liczba uczestników spotkania, razem z organizatorami (tłumacze, przewodnicy, obsługa medialna itp.) wyniosła około 300 osób. Zgodnie z zamysłem organizatorów, z poszczególnych państw miały przybyć do Rzymu 4-osobowe delegacje, reprezentujące 4 formy życia konsekrowanego: zgromadzenia zakonne męskie, zgromadzenia zakonne żeńskie, instytuty świeckie i stan dziewic. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z 61 krajów. Dziewic konsekrowanych było ok. 30.
  W skład polskiej delegacji weszli:

 • O. Dariusz Wilk CSMA, przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich,
 • M. Marcelina Kuśmierz OSB, przełożona generalna Sióstr Benedyktynek Misjonarek, delegatka Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych,
 • Jolanta Szpilarewicz z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła,
 • Anna Szadkowska OV (diecezja gliwicka) - delegatka krajowa Stanu Dziewic.
 •   Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym


  1 lutego, UWIERZYĆ NADZIEI

  Spotkanie rozpoczęło się w Hotelu Pineta Palace o 15.00 wspólna modlitwą pod przewodnictwem kard. João Braz de Aviz, Prefekta DIŻKSŻA, który osobiście towarzyszył całej grupie podczas wszystkich czterech dni.

  Uczestników rozlokowano przy 30 okrągłych stołach, podzielonych na 5 grup językowych. Przy każdym stole były reprezentowane różne kontynenty i różne formy życia konsekrowanego.
  Stolik nr 9:

 • Kenia - Julias Ouma Awino - Brothers of St Joseph
 • Uganda - Angelica Nsiimenta - The Grail Secular Institute
 • USA – Anne Catherine Burleigh – Zgromadzenie Sióstr Dominikanek św. Cecylii
 • Fidżi – Lusiana Matai – Sister of St Joseph of Cluny
 • Indie – Sunil Britto – Christian Brothers CFC
 • Australia – Monica Vaughan Issam – Institute Secular Company of St Ursula
 • Polska – Anna Szadkowska – Ordo Virginum
 • Po pozdrowieniach kard. João Braz de Aviz i s. Simony Brambilla, Sekretarza DIŻKSŻA, był czas na wzajemne przedstawienie się przy stolikach. Następnie wysłuchano wykładów zatytułowanych:

 • „Czym jest dialog?” - o. Giacomo Costa SJ (Konsultor Sekretariatu Synodu).
  O. Giacomo przedstawił uczestnikom metodę dzielenia się w duchu synodalnym. W swym wystąpieniu podkreślił, że osoby konsekrowane, tworzące jedno ciało przez Chrystusa, są wezwane do szczególnego świadectwa nadziei i głębokiego słuchania siebie nawzajem.
 • „Pamiętając przebytą drogę” - s. Carmen Ros Nortes NSC (Podsekretarz DIŻKSŻA).
  S. Carmen przedstawiła dotychczasowy proces przygotowań do jubileuszu, który przebiegał w dynamice synodalnej, z momentami słuchania, świadectwa i dzielenia się. Wskazała na najistotniejsze obszary, w których potrzeba pojednania i znaków nadziei: zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących, opieka nad stworzeniem i droga do powszechnego braterstwa.
 • Po przerwie odbył się dialog na temat „Wierzyć nadziei”, moderowany przez dziennikarza TV 2000 Maurizio Di Schino. W dialogu udział wzięli:

 • s. Alessandra Smerilli FMA (Sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka),
 • o. Paulin Kubuya Batairwa SX (Podsekretarz Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego).
 • Następnie zaproszono wszystkich uczestników do refleksji i dzielenia się w duchu synodalnym przy poszczególnych stolikach. Spotkanie zakończyły wspólne Nieszpory.

  dzień pierwszy (film na Youtube)

  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym


  2 lutego, WZRASTAĆ W MIŁOŚCI
  W święto Ofiarowania Pańskiego, (XXVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego) przed południem odbyła się druga część spotkania w Hotelu Pineta Palace.
  Modlitwa na rozpoczęcie wprowadziła zgromadzenie w temat dnia: „Wzrastać w miłości”, który szczegółowo omówiono podczas warsztatów. 30 stolików podzielono na 3 podgrupy, które omawiały ten temat w 3 aspektach: osobistym, kościelnym i społeczno-politycznym. W pierwszej części uczestnicy rozmów dzielili się radościami i trudami, które ich zdaniem są najbardziej obecne w kontekstach, w których żyją. Podsumowujące konkluzje były odczytywane całemu zgromadzeniu przez animatorów przy stolikach.
  Wśród najgłębszych radości pojawiła się komunia, synodalność, bogactwo międzykulturowe, wielkoduszna i radosna odpowiedź na powołanie misyjne, kreatywność przejawiająca się żywotnością Kościoła, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju oraz otwartość na uchwycenie znaków czasu.
  Największe wyzwania dostrzeżono w sferze społeczno-ekonomicznej oraz etycznej, wśród których pojawia się problematyka molestowania. Osoby konsekrowane odczuwają potrzebę większego zaangażowania Kościoła w obliczu tych złożonych i pilnych kwestii. Podnoszono też kwestię oporu środowiska wobec zmian i wyzwań, jakie niesie współczesność i młode pokolenie, trudności w ponownym odkrywaniu radości i w pozytywnym przeżywaniu tożsamości życia konsekrowanego.

  Druga część warsztatów skupiała się na możliwościach wcielania w życie chrześcijańskiej miłości (również na 3 poziomach: osobistym, kościelnym i społeczno-politycznym). Było to cenne doświadczenie refleksji i dzielenia się z wieloma innymi osobami konsekrowanymi z całego świata. Autentyczne przeżywanie wiary, bycie wiarygodnymi świadkami Ewangelii i komunii to kroki, które mogą pomóc być prorokiem w naszych czasach i stać się znakami pojednania i pokoju w świecie naznaczonym tak wieloma złami: wojnami, ubóstwem, dyskryminacją.

  Najważniejszym momentem dnia była Eucharystia w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył Papież Franciszek.
  W homilii Papież podkreślił znaczenie oczekiwania, wskazując na przykład postawy Symeona i Anny. „Ich serca – mówił Papież – pozostały czujne, jak wiecznie płonąca pochodnia… Mają w sercach młodość… Nie wysłali nadziei na emeryturę!”. Papież podkreślił, że w oczekiwaniu na Pana są dwie przeszkody: zaniedbanie życia wewnętrznego i przystosowanie się do stylu świata. Na zakończenie zaprosił osoby konsekrowane i wszystkich chrześcijan do kultywowania oczekiwania na Pana, ponieważ „przyjmując Pana, przeszłość otwiera się na przyszłość, a stare, które jest w nas, otwiera się na nowe, które On inspiruje”.

  Homilia Papieża Franciszka

  Dzień zakończył się wizytą w Muzeach Watykańskich.

  dzień drugi (film na Youtube)

  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym
  Rzym  Rzym


  3 lutego, CHODZIĆ Z MOCĄ WIARY
  Trzeci dzień spotkania rozpoczął się Eucharystią w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem kard. João Braz de Aviz, Prefekta DIŻKSŻA. W homilii podkreślił znaczenie autentycznego świadectwa Ewangelii dla życia konsekrowanego, oraz tego aby nie dać się zwieść mentalności świata. Kardynał podzielił się tym, czego doświadczył w ostatnich dniach: refleksje i czas dzielenia się uwydatniły, jak bardzo entuzjazm osób konsekrowanych dla misji głoszenia Ewangelii karmi wiarę i ożywia nadzieję.

  Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy językowe, aby pieszo wyruszyć szlakiem chrześcijan, których obecność od zarania chrześcijaństwa pozostawiła w Rzymie niezatarte ślady w postaci licznych relikwii, pamiątek historycznych i dzieł sztuki. Temat przewodni dnia oraz całej pielgrzymki brzmiał: „Chodzić z mocą wiary”. Składała się ona z trzech etapów: Bazyliki Santa Croce in Gerusalemme i Papieskiego Sanktuarium Scala Santa, katakumby San Sebastiano i kościół „Quo Vadis, Domine” oraz Bazyliki Santa Maria Maggiore i Santa Prassede. Każdy etap kończył się świadectwem osoby konsekrowanej o radości oddania życia Panu, o cierpieniu krzyża przeżywanym jako powód do nadziei oraz o wytrwaniu w wierze przy każdej okazji i służbie.

  Intensywny dzień zakończył się modlitwą w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa o pokój, dar, o który osoby konsekrowane usilnie proszą Pana, w tej trudnej chwili, spowodowanej licznymi konfliktami obecnymi na świecie.

  Po wieczornej liturgii udało się nam jeszcze spotkać na kolacji w międzynarodowym gronie Ordo Virginum w jednej z rzymskich pizzerii

  dzień trzeci (film na Youtube)

  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym


  4 lutego, ŚWIADCZYĆ O NADZIEI
  Ostatni dzień rozpoczął się Eucharystią w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył kard. João Braz de Aviz, Prefekt DIŻKSŻA. Ukazując postać Hioba jako przykład niezachwianej wiary, kardynał nawoływał osoby konsekrowane, aby nigdy nie traciły nadziei.
  Po krótkiej przerwie kontynuowano spotkanie w Sali Nowego Synodu (nad Aulą Pawła VI). W atmosferze medytacyjnej dwie moderatorki, Anne Chapell SSCJ i Anne Marie Grapton S.P., posumowały owoce intensywnych dni refleksji, dzielenia się i pielgrzymki. Spotkanie ubogaciły różnorodne, kreatywne formy artystycznej interpretacji przeżytego doświadczenia. Jednym z nich był rysunek, który w podsumowaniu przedstawił pięć najistotniejszych postaw osób konsekrowanych:

 • wdzięczność, dziękczynienie,
 • bycie pokornym,
 • proszenie o wiarę i miłość,
 • bycie radosnym i inspirującym świadectwem,
 • bycie obecnym.
 • S. Simona Brambilla, Sekretarz DIŻKSŻA, w swoim przemówieniu przypomniała trzy czasowniki, które charakteryzowały poprzednie trzy dni spotkania: wierzyć, wzrastać, chodzić. To czasowniki odnoszące się do ciała, umysłu, wnętrza, wszystkiego, co dotyczy bycia człowiekiem. Podkreśliła, że można wierzyć, jeśli się dotyka i kocha, oraz że wszelki rozwój jest możliwy poprzez dokonywanie wyborów i pójście dalej, nawrócenie. Na ścieżkę świadectwa możemy z kolei wkroczyć tylko umocnieni miłosiernym dotknięciem Boga i osobistym nawróceniem.

  W podsumowującej modlitwie rozesłania wszyscy konsekrowani zostali zaproszeni, by po powrocie do swoich krajów być świadkami nadziei na drogach pokoju. Konkluzje tego spotkania – dawanie świadectwa, odwaga przekraczania granic, wyruszanie w podróże synodalne, nawracanie się w duchu, bycie otwartym na nowość Boga, bycie wiarygodnym w głoszeniu Ewangelii – wyznaczają drogę nadchodzących miesięcy przygotowań na jubileusz. Spotkanie zakończyło się na Placu św. Piotra uczestnictwem w niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” z Papieżem Franciszkiem.

  dzień czwarty (film na Youtube)

  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym  Rzym