Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Zapraszamy na


OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC


który odbędzie się:


24 maja 2024 r.,we Wspomnienie Matki bożej Wspomożycielki Wiernych, o godz. 18.00 w Łodzi, w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus, odbędzie się obrzęd konsekracji jednej dziewicy.


* * *
Do STANU DZIEWC zostały włączone poprzez Obrzęd konsekracji dziewic
kolejne panie w następujących diecezjach:


 • Katowickiej - 1.03. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 2.03. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 30.03. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warmińskiej - 15.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Częstpchowskiej - 29.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 3.05. - 1 osoba - informacja
 • Warmińskiej - 6.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Sandomierskiej - 13.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Elbląskiej - 14.05. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Rzeszowskiej - 29.05. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 3.06. - 4 osoby - informacja prasowa
 • Opolskiej - 24.06. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 19.08. - 2 osoby - informacja
 • Wrocławskiej - 2.09. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Legnickiej - 7.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 7.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Siedleckiej - 14.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 16.11. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Bydgoskiej - 8.12. - 1 osoba - informacja diecezji
 • Bielsko-żywieckiej - 8.12. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 8.12. - 2 osoby
 • Świdnickiej - 8.12. - 1 osoba - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 31 pań.


 • Wrocławskiej - 2.02. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Warszawsko-praskiej - 5.02. - 2 osoby - informacja prasowa,    homilia bpa Romualda Kamińskiego
 • Bydgoskiej - 25.03. - 1 osoba - informacja
 • Opolskiej - 3.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Ełckiej - 26.05. - 3 osoby - informacja
 • Elbląskiej - 28.05. - 1 osoba
 • Szczecińsko-kamieńskiej - 6.06. - 2 osoby - relacja
 • Włocławskiej - 19.06. - 1 osoba - informacja
 • Lubelskiej - 20.06. - 3 osoby
 • Warszawskiej - 21.06. - 4 osoby - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 25.06. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Łódzkej - 28.06. - 1 osoba - transmisja na YouTube
 • Opolskiej - 16.07. - 1 osoba
 • Toruńskiej - 3.09. - 2 osoby - informacja
 • Opolskiej - 25.09. - 1 osoba
 • Rzeszowskiej - 15.10. - 1 osoba
 • Krakowskiej - 8.12. - 3 osoby - informacja
 • Gliwickiej - 29.12. - 1 osoba - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 33 panie.


 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba - transmisja na kanale Youtube Mocni w Duchu TV Live
 • Warmińskiej - 10.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Elbląskiej - 15.05. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 30.05. - 2 osoby
 • Warszawskiej - 8.06. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 8.09. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Lubelskiej - 26.06. - 1 osoba
 • Poznańskiej - 15.09. - 3 osoby - informacja
 • Warmińskiej - 18.09. - 1 osoba
 • Katowickiej - 7.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 8.10. - 1 osoba - informacja parafii,    artkuł
 • Gdańskiej - 30.10. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Bydgoskiej - 8.12. - 1 osoba - informacja
 • Krakowskiej - 8.12. - 2 osoby - informacja

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 22 panie.


 • Sandomierskiej - 1.02. - 1 osoba - informacja
 • Pelplińskiej - 3.05. - 1 osoba - transmisja na kanale Youtube Radia Głos,    informacja
 • Łowickiej - 24.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Opolskiej - 19.06. - 1 osoba - informacja prasowa,    wywiad
 • Łódzkiej - 27.06. - 1 osoba - transmisja na kanale Youtube Mocni w Duchu TV Live
 • Szczecińsko-kamieńskiej - 16.07. - 1 osoba
 • Pelplińskiej - 16.08. - 1 osoba
 • Toruńkiej - 30.08. - 1 osoba - informacja
 • Lubelskiej - 19.09. - 2 osoby
 • Pelplińskiej - 26.09. - 1 osoba
 • Gliwickiej - 25.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warmińskiej - 22.11. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 4.12. - 4 osoby - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 8.12. - 2 osoby - informacja,    informacja prasowa
 • Krakowska - 8.12. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Gdańskiej - 12.12. - 5 osób - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 25 pań. • Łódzkiej - 1.01. - 2 osoby - film na youtube
 • Elbląskiej - 13.01. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Opolskiej - 28.04. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 6.05. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Ełckiej - 11.05. - 1 osoba
 • Białostockiej - 26.05. - 1 osoba
 • Tarnowskiej - 4.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 22.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 23.06. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Opolskiej - 29.06. - 1 osoba
 • Płockiej - 3.08. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Przemyskiej - 30.08. - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 07.09. - 3 osoby
 • Sandomierskiej - 15.09. - 1 osoba - informacja,    informacja prasowa
 • Warszawskiej - 30.09. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 26.10. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 7.12. - 1 osoba - informacja
 • Krakowskiej - 8.12. - 8 osób - informacja,    informacja prasowa
 • Bydgoskiej - 8.12. - 1 osoba - informacja

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 31 pań.


 • Elbląskiej - 14.04. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 6.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Gdańskiej - 20.05. - 3 osoby
 • Warszawskiej - 23.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 04.08. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 28.08. - 2 osoby
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 8.09. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Wrocławskiej - 15.09. - 1 osoba
 • Rzeszowskiej - 7.10. - 1 osoba - informacja
 • Lubelskiej - 16.10. - 1 osoba
 • Częstochowskiej - 27.10. - 2 osoby
 • Białostockiej - 18.11. - 1 osoba - informacja
 • Drohiczyńskiej - 18.11. - 1 osoba - informacja
 • Krakowskiej - 8.12. - 6 osób - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 24 panie.


 • Tarnowskiej - 22.01. - 2 osoby
 • Kaliskiej - 18.03. - 1 osoba
 • Częstochowskiej - 9.04. - 1 osoba
 • Gdańskiej - 22.04. - 1 osoba
 • Bielsko-żywieckiej - 22.04. - 4 osoby - informacja
 • Warszawskiej - 12.05. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 13.05. - 1 osoba - relacja na YouTube
 • Opolskiej - 21.05. - 1 osoba - informacja
 • Opolskiej - 11.06. - 1 osoba
 • Opolskiej - 16.07. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 30.08. - 2 osoby
 • Płockiej - 13.11. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 8.12. - 7 osób - informacja prasowa
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 9.12. - 1 osoba - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 28 pań.


 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba - informacja
 • Ełckiej - 10.01. - 2 osoby
 • Katowickiej - 2.04. - 1 osoba
 • Warmińskiej - 2.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 4.04. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 9.04. - 4 osoba
 • Opolskiej - 24.04. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 12.05. - 1 osoba
 • Płockiej - 2.07. - 1 osoba - informacja
 • Siedleckiej - 7.08. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 19.08. - 1 osoba
 • Szczecińsko-kamieńskiej - 12.09. - 1 osoba
 • Gliwickiej - 1.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 8.12. - 5 osób
 • Lubelskiej - 8.12. - 2 osoby
 • Sandomierskiej - 11.12. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 26 pań.


 • Kaliskiej - 2.02. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 21.03. - 2 osoby
 • Łódzkiej - 22.04. - 1 osoba
 • Krakowskiej - 23.05. - 1 osoba
 • Opolskiej - 27.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Sosnowieckiej - 26.08. - 1 osoba
 • Sandomierskiej - 21.09. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Warszawskiej - 24.09. - 2 osoby
 • Katowickiej - 27.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 10.11. - 1 osoba
 • Katowickiej - 17.11. - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 05.12. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Gdańskiej - 8.12. - 4 osoby - informacja prasowa
 • Katowickiej - 9.12. - 1 osoba - informacja
 • Białostockiej - 1 osoba
 • Łomżyńskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 22 panie.


 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba
 • Radomskiej - 25.01. - 1 osoba
 • Pelplińskiej - 3.05. - 1 osoba
 • Wrocławskiej - 1.06. - 2 osoby
 • Opolskiej - 15.06. - 1 osoba - informacja
 • Opolskiej - 28.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Kaliskiej - 28.06. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 20.08. - 1 osoba
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 08.11. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warszawsko-praskiej - 06.12. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 08.12. - 4 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 16 osób.


 • Łowickiej - 7.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 8.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Elbląskiej - 21.04. - 1 osoba
 • Katowickiej - 10.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warmińskiej - 31.05. - 1 osoba
 • Kieleckiej - 31.05. i 28.12 - 3 osoby
 • Toruńskiej - 08.06. - 1 osoba
 • Gdańskiej - 08.12. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 14 osób.


 • Kieleckiej - 12.02. i 29.12. - 3 osoby
 • Krakowskiej - 26.03. i 8.12. - 6 osób
 • Warszawsko-praskiej - 31.03. - 1 osoba
 • Legnickiej - 12.05. - 1 osoba
 • Rzeszowskiej - 20.08. - 1 osoba
 • Lubelskiej - 26.08. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 18.11. - 1 osoba
 • Ełckiej - 8.12. - 2 osoby
 • Sandomierskiej - 16.12. - 2 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 18 osób.


 • Łódzkiej - 1.01.2011 - 3 osoby
 • Warszawskiej - 24.05.2011 - 3 osoby
 • Poznańskiej - 12.06.2011 - 3 osoby
 • Warszawskiej - 14. i 26. 11.2011 - 2 osoby
 • Gdańskiej - 8.12.2011 - 2 osoby
 • Krakowskiej - 8.12.2011 - 1 osoba
 • Katowickiej - 8.12.2011 - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 10.12.2011 - 1 osoba
 • Gliwickiej - 17.12.2011 - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 18 osób.  Polecamy konsekrowane dziewice naszej modlitwie.