Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK19 października 2021, Grotniki
50 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
i 55 ROCZNICA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
OJCA WIESŁAWA ŁYKO OMI

relacja

* * *


synod-logo

O. Bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, zachęca nas do udziału w Synodzie.

Słowo zachęty do udziału w pracach Synodu
List Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

* * *

ZAPRASZAMY NA:JG

2-5 grudnia 2021, Częstochowa
Podkomisja KEP ds. IFŻK zaprasza na XVI Pielgrzymkę na Jasną Górę oraz coroczne rekolekcje, które poprowadzi ks. Adam Wilczyński

Szczegółowe informacje

Zgłoszenia przyjmuje Ewa Bednarska OVd tel. 696 833 832

* * *

ODBYŁO SIĘ:
18-20 czerwca 2021, Kalwaria Zebrzydowska
W Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Rekolekcyjne dla wdów i wdowców konsekrowanych, które poprowadził o. Rafał Klimas OFM. Hasłem spotkania było zawołanie Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii z okazji 400-lecia Sanktuarium w 2002 r.: "Matko kalwaryjska, spraw, byśmy byli między sobą jedno, - i z Tobą".
W warsztatach uczestniczyły 52 wdowy z szesnastu diecezji Polski, wśród nich 11 wdów przygotowujących się do tego stanu.* * *
24-29 maja 2021, Łódź
W Żdżarach, w Domu rekolekcyjnym im. Bł. Franciszki Siedleckiej, u sióstr Nazaretanek, odbyły się coroczne rekolekcje stanu wdów z diecezji łódzkiej. "Powołanie do: życia, bycia uczniem Pana Jezusa, wdowieństwa konsekrowanego". Rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Radomiak SJ.
W rekolekcjach uczestniczyło 31 osób: 20 wdów konsekrowanych i 11 kandydatek do stanu wdów. Kandydatki uczestniczyły w rekolekcjach, przygotowując się do konsekracji, która odbędzie się 12 czerwca 2021 r., o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

* * *JG

JG

JG

3-6 grudnia 2020, Częstochowa (on-line)
Coroczne rekolekcje stanu dziewic, stanu wdów, pustelnic i pustelników "Jezus i kobiety w Ewangelii", które poprowadził ks. Wojciech Pikor.
Rekolekcje odbyły się on-line i były połączone z duchową XV Pielgrzymką na Jasną Górę.
Zaproszenie ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK, na rekolekcje.
Propozycja programu Rekolekcji

3 grudnia 2020, Apel Jasnogórski
Rozważania wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej.
Transmisja Telewizji Trwam.

5 grudnia 2020, XV Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę
Mszę Świętą o 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił i homilię wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej.
Informacja Biura Prasowego Jasnej Góry z nagraniem homilii.

Słowo ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK.

W rekolekcjach wzięło udział 313 osób: 108 wdów konsekrowanych i 1 wdowiec oraz 35 kandydatek do stanu wdów, 100 dziewic konsekrowanych, 66 kandydatek do stanu dziewic, 2 pustelnice i 1 kandydatka do życia pustelniczego.
Najwięcej rekolektantek było z archidiecezji krakowskiej (27), łódzkiej (20) oraz diecezji: kieleckiej (16), elbląskiej i poznańskiej (15), rzeszowskiej i wrocławskiej (14), przemyskiej i warszawsko-praskiej (12) oraz warmińskiej i warszawskiej (11).


* * *11-13 września 2020, Łódź
W Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi odbyło się 48 godzinne skupienie dla wdów konsekrowanych z diecezji łódzkiej. Tematem były „Rady Ewangeliczne”. Opiekę duchową wraz z posługą sakramentalną sprawował o. Grzegorz Radomiak SJ – asystent kościelny stanu wdów.


* * *28-30 sierpnia 2020, Stara Wieś
W 15 rocznicę konsekracji wdów, prekursor powołania Stanu Wdów na Podkarpaciu, ks. Franciszek Rząsa razem z o. Leszkiem Balczewskim SJ, poprowadzili 3-dniowe rekolekcje w temacie: „Zachwyt Miłością Jezusa Chrystusa”. Spotkanie, pełne dziękczynienia za łaskę powołania, miało miejsce w malowniczym zakątku Starej Wsi k/ Brzozowa, w jezuickiej Willi, co tworzyło wyjątkowy klimat do kontemplacji.


* * *


Omówienie Stanu Wdów w diecezjach polskich
(Ordo Viduarum OVd)


Stan Wdów w Polsce