Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKBN


Ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK przekazuje nam życzenia z okazji Bożego Narodzenia.

Życzenia świąteczne

* * *

ODBYŁO SIĘ:JG

Jasna Góra

Jasna Góra

Jasna Góra

1-4 grudnia 2022, Częstochowa
W Domu Pielgrzyma odbyły się coroczne rekolekcje stanowe "Wierzę w Kościół Chrystusowy".
1 grudnia 2022 roku na Jasną Górę przyjechało 127 wdów, w tym 43 kandydatki do tego stanu. Panie przyjechały z 32 diecezji (prawie z całej Polski). Konferencje prowadzone były w dwóch grupach: dla wdów konsekrowanych – ks. dr Adam Wilczyński z Kielc, dla kandydatek – ks. Stanisław Puchała z Katowic.
Rekolekcje rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, której przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas SAC, prowadzący rekolekcje dla dziewic konsekrowanych.
W czwartek 1 grudnia rozważanie na Apelu Jasnogórkim prowadził abp Adrian Galbas SAC, koadiutor archidiecezji katowickiej.
film Biura Prasowego JasnaGóraNews
Na pielgrzymkę 3 grudnia dojechało 12 wdów. Łączna liczba uczestników (ponad 250 osób) - dziewic, wdów, pustelników była tak duża, że nie pomieściła wszystkich w kaplicy różańcowej, jak było to w poprzednie lata, stąd ojcowie paulini udostępni nam salę papieską. Uroczystego rozpoczęcia dokonał ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK, po czym konferencję "Wierzę w Kościół Chrystusowy" wygłosił o. Jan Paweł Strumiłowski OCist.

informacja Biura Prasowego JasnaGóraNews

Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra
Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra

* * *
Kalwaria

Kalwaria

Kalwaria

24-26 czerwca 2022, Kalwaria Zebrzydowska
II Ogólnopolskie Sympozjum dla stanu wdów.
W sympozjum uczestniczyło 105 osób z 24 diecezji, w tym 76 wdów konsekrowanych, 21 kandydatek, ks. bp Arkadiusz Okroj, z Podkomisji KEP ds. IFŻK, ks. Tomasz Rusiecki, Wikariusz Biskupi, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK, o. Rafał Klimas OFM, gospodarz kalwaryjskiego sympozjum oraz prelegenci: ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling (diec. kaliska), ks. dr Dariusz Gącik (diec. kielecka), o. dr hab. Jan Paweł Strumiłowski OCist (diec. kielecka) i ks. dr Jerzy Gołębiewski (diec. warszawsko-praska), członek Podkomisji KEP ds. IFZK. Wśród uczestników było też kilku kapłanów, opiekunów diecezjalnych wdów i kandydatek: ks. Sebastian Bisek (diec. siedlecka), ks. Andrzej Mazański (diec. warszawsko-praska), ks. Kazimierz Skwierawski (archidiec. krakowska), ks. Stanisław Puchała (archidiec. katowicka).
   Wysłuchano konferencji:
   - "Stan wdów w okresie starożytności na podstawie Konstytucji Apostolskich i Dokumentów synodów - spojrzenie na historię i aktualizacja tematyki w czasach współczesnych" – ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING,
   - "Prawne ukonstytuowanie Ordo Viduarum w Kościele" - ks. dr Dariusz GĄCIK,
    - "Charyzmat stanu wdów" - ks. dr Jerzy GOŁĘBIEWSKI.

szczegółowe informacje
To był cenny czas
homilia o. Rafała Klimasa OFM

Kalwaria  Kalwaria  Kalwaria Kalwaria  Kalwaria

* * *
Łódź

Łódź

30 maja - 4 czerwca 2022, Łódź
W Żdżarach, w Domu rekolekcyjnym im. Bł. Franciszki Siedleckiej odbyły się coroczne rekolekcje stanu wdów z diecezji łódzkiej. "Jezus uczy nas dojrzałości". Rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Radomiak SJ.
W rekolekcjach uczestniczyły 32 wdowy konsekrowane.
Na zakończenie rekolekcji podjęto błogosławiony trud pielgrzymowania, mieliśmy okazję doświadczyć opieki Świętych nawiedzając:

  • Sanktuarium bł. o. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą,
  • Kościół pw. bł. Franciszki Siedleckiej w Roszkowej Woli,
  • Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Łęgonicach,
  • Kościół św. Rocha na Górce Zgody w Łęgonicach.
Łódź  Łódź  Łódź

* * *
25-27 lutego 2022, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje poprowadzili ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI. Temat: "Jak pogłębić oblubieńczą więź z Chrystusem: Eucharystia, adoracja, słowo Boże?".
W rekolekcjach wzięły udział 24 panie: 7 wdów z diecezji ternowskiej, częstochowskiej i katowickiej oraz 13 dziewic konsekrowanych z diecezji tarnowskiej, gdańskiej, katowickiej, świdnickiej, krakowskiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej i 4 kandydatki do stanu dziewic z diecezji warszaawsko-praskiej, warszawskiej, poznańskiej i bielsko-żywieckiej.

* * *


19 października 2021, Grotniki
50 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
i 55 ROCZNICA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
OJCA WIESŁAWA ŁYKO OMI

relacja

* * *JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

2-5 grudnia 2021, Częstochowa
Na Jasnej Górze odbyły się kolejne coroczne rekolekcje stanowe połączone z XVI Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego pod hasłem rozpoczynającego się roku liturgicznego "Posłani w pokoju Chrystusa".

W czwartek 2 grudnia rozważanie Apelu Jasnogórskiego wygłosił ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.

W rekolekcjach wzięło udział 100 pań z 23 diecezji: gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, kieleckiej, krakowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, pelplińskiej, elbląskiej, radomskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, kołobrzeskiej, wrocławskiej, katowickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, bydgoskiej, lubelskiej, siedleckiej, poznańskiej, były też wdowy z Częstochowy.

Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr Adam Wilczyński z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Liczni uczestnicy rekolekcji wyrażali księdzu Adamowi swą wdzięczność za solidnie przygotowane i z mocą wygłoszone konferencje. Tematem wiodącym wszystkich była wiara. Temat niby oczywisty, powszechnie rozważany na różne sposoby, ale ileż spostrzeżeń księdza rekolekcjonisty bardzo nas poruszyło. Teraz takie hasła jak: uzasadnienie mojej wiary, Słowo Boże a fundament wiary, ciemność na drogach wiary, wiara i śmierć, wdzięczność za łaskę wiary przywodzą na myśl wiele treści, które nas dotykały, mocno wpisały się w pamięć i wzywają do aktywności.

W ramach rekolekcji wysłuchaliśmy również konferencji JE ks. bpa Arkadiusza Okroja. Ksiądz biskup nawiązał do tematu przewodniego rozpoczynającego się roku liturgicznego Posłani w pokoju Chrystusa. Przypomniał oczywistą prawdę, że każda Eucharystia kończy się posłaniem, by nieść Chrystusa do swych środowisk. I nie wtedy kiedy nam się zechce, ale zawsze. To nie jest opcja do wyboru, to jest obowiązek, to jest nauka, to jest imperatyw: "Idźcie i głoście!" Ksiądz Biskup dodał jeszcze mocne słowa: "Jesteś misjonarzem w takiej mierze, w jakiej sam spotkałeś Chrystusa".

W trakcie rekolekcji kandydatki do stanu wdów miały osobne spotkanie z ks. Tomaszem Rusieckim, przewodniczącym Podkomisji KEP ds. IFŻK.

Na Pielgrzymkę dojechało jeszcze 10 wdów. Uczestniczyło w niej również 45 dziewic konsekrowanych i 25 kandydatek do stanu dziewic.

Konferencję Posłani w pokoju Chrystusa wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, a homilię podczas Mszy Świetej powiedział o. bp Jacek Kiciński CMF.

Relacja z Pielgrzymki Biura Prasowego Jasnej Góry.


* * *
18-20 czerwca 2021, Kalwaria Zebrzydowska
W Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Rekolekcyjne dla wdów i wdowców konsekrowanych, które poprowadził o. Rafał Klimas OFM. Hasłem spotkania było zawołanie Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii z okazji 400-lecia Sanktuarium w 2002 r.: "Matko kalwaryjska, spraw, byśmy byli między sobą jedno, - i z Tobą".
W warsztatach uczestniczyły 52 wdowy z szesnastu diecezji Polski, wśród nich 11 wdów przygotowujących się do tego stanu.* * *
24-29 maja 2021, Łódź
W Żdżarach, w Domu rekolekcyjnym im. Bł. Franciszki Siedleckiej, u sióstr Nazaretanek, odbyły się coroczne rekolekcje stanu wdów z diecezji łódzkiej. "Powołanie do: życia, bycia uczniem Pana Jezusa, wdowieństwa konsekrowanego". Rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Radomiak SJ.
W rekolekcjach uczestniczyło 31 osób: 20 wdów konsekrowanych i 11 kandydatek do stanu wdów. Kandydatki uczestniczyły w rekolekcjach, przygotowując się do konsekracji, która odbędzie się 12 czerwca 2021 r., o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

* * *JG

JG

JG

3-6 grudnia 2020, Częstochowa (on-line)
Coroczne rekolekcje stanu dziewic, stanu wdów, pustelnic i pustelników "Jezus i kobiety w Ewangelii", które poprowadził ks. Wojciech Pikor.
Rekolekcje odbyły się on-line i były połączone z duchową XV Pielgrzymką na Jasną Górę.
Zaproszenie ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK, na rekolekcje.
Propozycja programu Rekolekcji

3 grudnia 2020, Apel Jasnogórski
Rozważania wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej.
Transmisja Telewizji Trwam.

5 grudnia 2020, XV Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę
Mszę Świętą o 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił i homilię wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej.
Informacja Biura Prasowego Jasnej Góry z nagraniem homilii.

Słowo ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK.

W rekolekcjach wzięło udział 313 osób: 108 wdów konsekrowanych i 1 wdowiec oraz 35 kandydatek do stanu wdów, 100 dziewic konsekrowanych, 66 kandydatek do stanu dziewic, 2 pustelnice i 1 kandydatka do życia pustelniczego.
Najwięcej rekolektantek było z archidiecezji krakowskiej (27), łódzkiej (20) oraz diecezji: kieleckiej (16), elbląskiej i poznańskiej (15), rzeszowskiej i wrocławskiej (14), przemyskiej i warszawsko-praskiej (12) oraz warmińskiej i warszawskiej (11).


* * *11-13 września 2020, Łódź
W Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi odbyło się 48 godzinne skupienie dla wdów konsekrowanych z diecezji łódzkiej. Tematem były „Rady Ewangeliczne”. Opiekę duchową wraz z posługą sakramentalną sprawował o. Grzegorz Radomiak SJ – asystent kościelny stanu wdów.


* * *28-30 sierpnia 2020, Stara Wieś
W 15 rocznicę konsekracji wdów, prekursor powołania Stanu Wdów na Podkarpaciu, ks. Franciszek Rząsa razem z o. Leszkiem Balczewskim SJ, poprowadzili 3-dniowe rekolekcje w temacie: „Zachwyt Miłością Jezusa Chrystusa”. Spotkanie, pełne dziękczynienia za łaskę powołania, miało miejsce w malowniczym zakątku Starej Wsi k/ Brzozowa, w jezuickiej Willi, co tworzyło wyjątkowy klimat do kontemplacji.


* * *


Omówienie Stanu Wdów w diecezjach polskich
(Ordo Viduarum OVd)


Stan Wdów w Polsce