Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych
STAN DZIEWIC
(ordo virginum, OV)

krótkie omówienie...
(plik pdf)Dokumenty Stolicy Apostolskiej

(plik pdf)

Dekret
Świętej Kongregacji Kultu Bożego


Kodeks Prawa Kanonicznego, Kanon 604

Katechizm Kościoła Katolickiego, 922-924

Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II
"Vita Consecrata"


Przemówienie Ojca Świętego
Jana Pawła II, 2.VI.1995r.
Dokumenty Podkomisji KEP ds. IFŻK

Materiały pomocnicze dla Kościoła w Polsce

Wprowadzenie

Materiały pomocnicze dla Stanu Dziewic

Propozycja formacji

Statut diecezji pelplińskiej

Wzory pism (pdf)
Wzory pism (rtf)Obrzędy Konsekracji Dziewic

Wybrane teksty liturgiczneStrona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


PONTYFIKAŁ RZYMSKI

OBRZĘDY KONSEKRACJI DZIEWIC


(fragment wydania wzorcowego
Katowice 2001 Księgarnia św. Jacka)


Pliki do pobrania:


  • Wprowadzenie ogólne --- OCV 1 - 8

  • Homilia --- OCV 16

  • Odnowienie postanowienia życia w czystości --- OCV 22

  • Modlitwa konsekracyjna --- OCV 24

  • Wręczenie znaków konsekracji --- OCV 25 - 28