Wróć na stronę główn±

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK

Stan dziewic Stan wdów
Tu zapraszamy
Tu zapraszamy
Tu zapraszamy

W roku 2023 wydarzyło się:


JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

30 listopada - 3 grudnia 2023, Częstochowa
- Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych poprowadził ks. Tomasz Rusiecki z diecezji kieleckiej, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięły w nich udział 42 dziewice konsekrowane z 24 diecezji Polski oraz z Niemiec.
- Rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic poprowadzi bp Arkadiusz Okroj z diecezji pelplińskiej, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięło w nich udział 19 kandydatek do stanu dziewic z 12 diecezji Polski.
- w Rekolekcjach dla stanu wdów wzięło udział 130 osób, w tym 35 kandydatek, z 26 diecezji; rekolekcje dla nich prowadzili: dla konsekrowanych ks. Adam Wilczyński z Kielc, a dla kandydatek bp Wojciech Skibicki z Elbląga.
- na XVIII Pielgrzymkę IFŻK na Jasną Górę dojechało jeszcze 15 dziewic konsekrowanych, 5 kandydatek do stanu dziewic i dwie osoby przygotowujące się do życia pustelniczego; razem było nas 217 osób.

Rozważanie Apelu Jasnogórskiego w czwartek 30 listopada poprowadził bp Wojciech Skibicki z Elbląga, prowadzący rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów - transmisja na kanale Youtube Jasnej Góry.
Radiu Jasna Góra udzilili też wywiadów:
Anna Szadkowska OV (diec. gliwicka)
bp Arkadiusz Okroj (diec. pelplińska)
ks. Tomasz Rusiecki (diec. kielecka)

W sobotę 3 grudnia, przed Mszą Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu, konferencję "W SERCU KOŚCIOŁA" wygłosił bp Jacek Kiciński CMF. Spotkanie pielgrzymkowe odbyło się w Bastionie św. Barbary.
Podczas spotkania z Centrum Promocji IFŻK poruszono sprawy bieżące:
- dokonano zmiany rzecznika Centrum Promocji IFŻK - funkcję tę przejęła Joanna Wenta OV (archidiec. gdańska); bp Arkadiusz Okroj podziękował też Elżbiecie Hurman OV za dobrą 9-letnią pracę na tym stanowisku;
- poruszono problematykę przygotowania do życia pustelniczego;
- omówiono ogólnopolskie wydarzenia formacyjne planowane na rok 2024;
- zaproponowano, aby przyszłoroczna Pielgrzymka na Jasną Górę nie przerywała rekolekcji, ale odbyła się na ich zakończenie; zaplanowano ją na sobotę 30 listopada 2024 r. z możliwością przedłużenia na piątek i niedzielę.

JG

27-29 października 2023, Laski koło Warszawy
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i wdów pobłogosławionych oraz kandydatek do stanu dziewic i wdów „Król pragnie Twej piękności" (ps 45, 12) odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Rekolekcje poprowadzi o. Wiesław Kulisz SJ, dyrektor Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w archidiecezji warszawskiej.
Wzięło w nich udział 31 pań, w tym 11 dziewic konsekrowanych, 14 kandydatek do stanu dziewic, 5 wdów konsekrowanych i 1 kandydatka. Panie przyjechały z diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, lubelskiej, bydgoskiej i włocławskiej.
Gietrzwald

Gietrzwald

22-24 września 2023, Gietrzwałd
Warsztaty rekolekcyjne MARIA I MARTA W ŻYCIU KONSEKROWANYCH WDÓW organizowane przez Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego dla konsekrowanych wdów i wdowców. Prowadził je ks. Sebastian Bisek z Siedlec. Do sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej przyjechało 106 osób z 22 diecezji, w tym 71 wdów konsekrowanych oraz kandydaci do tego stanu: 33 kobiety i dwóch mężczyzn.

Gietrzwald Gietrzwald GietrzwaldGietrzwaldSympozjum 2023

Sympozjum 2023

Sympozjum 2023

15-16 września 2023, Łódź
Sympozjum dla stanu dziewic SŁUŻBA KOMUNII – współodpowiedzialność dziewic konsekrowanych.
Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Wzięło w nim udział 111 osób z 28 diecezji Polski, w tym dwóch biskupów i 6 księży, 78 dziewic konsekrowanych, 22 kandydatki, 2 aspirantki i siostra zakonna.
W piątek uczestniczki przeszły Szklakiem Świętej Faustyny.
W sobotę Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś.
Wysłuchaliśmy konferencji:
1. Służba komunii w Kościele – kard. Grzegorz Ryś.
nagranie konferencji
2. Służba komunii według Instrukcji Ecclesiae Sponsae Imago – bp Arkadiusz Okroj.
3. Służba komunii w życiu codziennym – s. Anna Pudełko AP.
Sympozjum zakończyło się panelem, podczas którego s. Anna Pudełko AP oraz członkowie Podkomisji KEP ds. IFŻK i Centrum Promocji IFŻK odpowiadali na pytania uczestniczek. Był też czas na radosne spotkanie i osobiste rozmowy.

informacja diecezji łódzkiej


sw_krzyz

9 września 2023, Święty Krzyż
Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż
"W sercu Kościoła"

program


1-3 września 2023, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje dla indywidualnych form życia konsekrowanego INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO DAREM W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA. Rekolekcje prowadzili ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI. Wzięło w nich udział 10 dziewic konsekrowanych i 3 wdowy. Panie przyjechały z diecezji tarnowskiej, krakowskiej, gliwickiej, opolskiej i poznańskiejKoszyce

31 sierpnia - 3 września 2023, Koszyce, Słowacja
Międzynarodowe Spotkanie Ordo Virginum odbyło się w Seminarium Duchownym św. Karola Boromeusza w Koszycach. Wzięło w nim udział 55 pań ze Słowacji, Czech, Węgier, niemiec oraz 3 dziewice konsekrowane i 1 kandydatka z Polski.

Koszyce Koszyce Koszyce
notatka ze spotkania
zaślubiny

25-27 sierpnia 2023, Kanie (koło Warszawy)
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbyły się w Ośrodku Rekolekcyjnym im. św. Jana Pawła II, prowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięły w nich udział 24 panie - 17 dziewic konsekrowanych i 7 kandydatek z diecezji: warszawskiej i warszawsko-praskiej, elbląskiej, drohiczyńskiej, katowickiej, krakowskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz charkowsko-zaporoskiej w Ukrainie.

zaślubiny

24-27 sierpnia 2023, Bysławek
W Domu Formacyjnym diecezji pelplińskiej odbyły się warsztaty "Vademecum - dokument czy narzędzie". Wzięło w nich udział 20 dziewic konsekrowanych z diecezji: pelplińskiej, częstochowskiej, łódzkiej, tarnowskiej, warmińskiej, krakowskiej, warszawskiej, katowickiej, świdnickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i gdańskiej. W warsztatach uczestniczyli też bp Arkadiusz Okroj (diec. pelplińska) oraz ks. Tomasz Rusiecki (diec. kielecka). Uczestnicy pracowali nad wykorzystaniem Vademecum w organizacji formacji stanu dziewic w diecezjach.

zaślubiny

21-23 lipca 2023, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, prowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięło w nich udział 26 dziewic konsekrowanych i 10 kandydatek do stanu. Panie przyjechały z 12 diecezji Polski oraz z Kanady.

zaślubiny

14-16 lipca 2023, Częstochowa
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbyły się w Domu Sióstr Antoninek, prowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięło w nich udział 11 dziewic konsekrowanych z diecezji: gdańskiej, kaliskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej i toruńskiej, 3 z Ukrainy, 1 z Kanady oraz 14 kandydatek do stanu dziewic z diecezji: krakowskiej, lubelskiej, opolskiej, płockiej, włocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Edyta Stein

Lubliniec

25-29 czerwca 2023, Lubliniec Kokotek, Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa
Rekolekcje W KRÓLESTWIE DUSZY LUDZKIEJ, związane z postacią św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein prowadził o. Marian Zawada OCD, karmelita z Wadowic. Uczestniczki rekolekcji przybyły z diecezji warszawskiej, drohiczyńskiej, świdnickiej, kaliskiej, tarnowskiej, krakowskiej i gliwickiej, łącznie 10 dziewic konsekrowanych. Przez większość czasu rekolekcji trwała cisza modlitewna, w której uczestniczki mogły skorzystać z piękna natury otaczającej Ośrodek. Pod koniec odbył się wyjazd do Lublińca, gdzie, chodząc po śladach Edyty, zwiedziły centrum miasta i Muzeum Pro Memoria Edith Stein położone w dawnej kamienicy jej dziadków Courantów. Następnie udały się do pierwszego Sanktuarium św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie, gdzie uczestniczyły we Mszy Św. z ucałowaniem relikwii. Mszę św. odprawił o. Marian Zawada OCD wraz z ks. Kazimierzem Bartosikiem – opiekunem stanu Ordo Virginum w diecezji gliwickiej. Potem odbyło się spotkanie z kustoszem Sanktuarium ks. Rafałem Grunertem. W OCM Niniwa w Kokotku uczestniczki rekolekcji spotkały się z jej Dyrektorem – o. Tomaszem Maniurą OMI, oblatem znanym z poprowadzenia kilkunastu wypraw rowerowych z udziałem młodzieży po całej Europie i nie tylko.

Lubliniec Lubliniec Lubliniec Lubliniec
nagrania z rekolekcji
JG

16-18 czerwca 2023, Gdynia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek poWOŁANA Słowem prowadzone przez Anetę Puszko OV i Katarzynę Banc OV z Fundacji Radość Ewangelii, towarzył im o. Piotr Stanowski SJ. Rekolekcje odbyły się w Domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Gdyni. Uczestniczyło w nich 12 dziewic konsekrowanych i jedna kandydatka z 7 diecezji.

Wadowice

10-14 maja 2023, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ. Kontynuowany był temat modlitwy wewnętrznej, jako fundamentalnego środka budowania więzi z Oblubieńcem. Rekolekcje poprowadził o. Przemysław Pliszczyński OCD. Odbyły się one w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Wzięło w nich udział 31 dziewic konsekrowanych i 3 kandydatki do stanu z 16 diecezji.
JG

JG

1-3 maja 2023, Częstochowa
Zjazd, na którym spotkały się koordynatorki wdów konsekrowanych. Panie przyjechały z diecezji: bydgoskiej, częstochowskiej, elbląskiej, gdańskiej, kieleckiej, katowickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, opolskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, rzeszowskiej, siedleckiej, szczecińskiej, świdnickiej, toruńskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, zamojsko-lubaczowskiej – łącznie 39 wdów wspomagających księży odpowiedzialnych za formację duchową stanu wdów.
Wysłuchano dwóch konferencji:
1. Maryja wzorem wdów – ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa.
2. Modlitwa i służba – ks. Tomasz Rusiecki z Kielc, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.

szczegółowe informacje

Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra


Strona Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form ycia Konsekrowanego